• ocelodřevěná fasáda bistro letná

BISTRO – Letenský zámeček

Facelift bistra u Letenského zámečku. Původní neutěšený a posprayovaný kabát nahradila fasáda ze sibiřského modřínu s velkorozměrovými posuvnými stěnami a motorickými pohony.

Autor: studio OLGOJ CHORCHOJ – prof. Mgr.A. Michal Froněk, Ing. arch. Kateřina Hroncová

fotografie z průběhu realizace.. bude doplněno

cca 45 metrů LED pásku osvicuje přesah střechy, intenzitu světla je možné ovládat dálkově.